Kontakt

Obchodní firma: BYTY s.r.o.

Sídlo firmy:

Identifikační číslo:

Zapsaná : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka

Tel: +420